Bookmark and Share Add to Favorites  โครงการ ครัวสวย น้ำใส รวมน้ำใจให้น้อง

บริษัท ธนาเศรษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนโครงการกับ ชมรมเติมฝันปันน้ำใจ

 จัดกิจกรรมให้น้อง โดยการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่

โรงเรียน บ้านต้นเปา  ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน

ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า ครัวสวย น้ำใส รวมน้ำใจให้น้อง 

เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2556

 


 

แสดงความคิดเห็น

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน