Bookmark and Share Add to Favorites  บริจาคสิ่งของให้แก่สถานพักพิงคนไร้ที่พึ่ง อ.ทับกวาง จ.สระบุรี

ทีมผู้บริหารบริษัทธนาเศรษฐ์ฯ ร่วมกับศิษย์ทีมฟุตบอลน้ำเงินฟ้า(ศิษย์เก่าปทุมคงคา) บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานพักพิงผู้ไร้ที่พึ่ง อ.ทับกวาง จ.สระบุรี 

 


 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน